บุคลากร

 ผู้อำนวยการ นางสาวนลินรัตน์ งามแสง

           

 รองผู้อำนวยการธุรการ นางสาวอุษาวฎี จิตราวุธ

        

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวสุชาวดี สมสำราญ 

                  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

         

รองผู้อำนวยกิจการนักเรียน นางสาวชลพรรษ จันทร์กลิ่นหอม

                 หัวหน้ากลุ่มสาระ ภาษาไทย

 

            

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหางานทั่วไป นางสาวสุกัญญา คุ้ยทรัพย์ 

                        หัวหน้ากลุ่มสาระ ศิลปศึกษา

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา

            นางสาวสุภาวดี สอาดิษฐ์

   

  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

          นางสาวลดาวัลย์ บุญวงษ์

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

            นางสาวกนกวรรณ อุทยานิน

   หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

              นางสาวจิรภา นามนัย

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระกาารงานอาชีพและเทคโนโลยี

        นางสาวเสาวนีย์ ประสาทแก้ว

 

 

คณะผู้บริหาร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s